Jakie dane powinniśmy zbierać od kandydatów procesie rekrutacji i selekcji?

To, jakie możemy zbierać, jest określone w zasadach RODO. Najważniejsze, jakie są nam potrzebne, dotyczą danych:

identyfikacyjnych: w procesie potrzebujemy imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania (wystarczy miasto, w którym mieszka kandydat; dokładny adres można pozyskać od zatrudnionej osoby),

kontaktowych: adres e-mail i numer telefonu to podstawowe dane, które umożliwią nam zaproszenie kandydata do rozmów.

dane dotyczące wykształcenia, szkoleń, kursów, doświadczenia zawodowego; są nam tu potrzebne dane szczegółowe, które pozwolą określić dopasowanie kandydata do stanowiska, jakie mamy do zaproponowania.

Jeśli w CV kandydata brakuje jakiś danych, rekruter powinien poprosić o uzupełnienie dokumentu lub przekazanie dodatkowych dokumentów (certyfikat, zaświadczenie o odbyciu kursu), które pozwolą uzupełnić te informacje.