Właściwa komunikacja w procesach rekrutacji i selekcji jest bardzo istotna, a nawet kluczowa dla sprawnego przebiegu projektu i zakończenia go z sukcesem.

Odpowiednia komunikacja z kandydatem pozwala utrzymać jego zainteresowanie procesem, a jednocześnie buduje wizerunek firmy. W obecnych czasach, gdy jest olbrzymi natłok informacyjny, do każdego z nas dociera bardzo dużo różnych danych, dat, informacji. Dlatego ważne jest, aby w procesie rekrutacji dbać o sprawne przekazywanie informacji. Kontakt telefoniczny, mailowy, SMS – tak de facto każdy ze sposobów powinien być wykorzystywany, ponieważ wzajemnie się uzupełniają.

Kandydat, oprócz informacji organizacyjnych o spotkaniu/ach, konieczności przekazania dodatkowych informacji / dokumentów, powinien także zawsze otrzymywać informację zwrotną po spotkaniu. Jeśli kandydat poświęcił czas na kilka spotkań i jego zaangażowanie w proces było znaczące – zdecydowanie powinien otrzymać zarówno informację mailową, jak i telefoniczną. Precyzyjne przekazywanie wszystkich danych w procesie pozwoli nam budować wizerunek wiarygodnej firmy.

Czasami zdarza się, że z różnych powodów proces rekrutacji się przeciąga. Co wtedy robić? Oczywiście także przekazać taką informację kandydatom, określając w przybliżeniu czas kolejnego spotkania / przekazania dalszych informacji lub decyzji. Nie można zostawiać kandydatów bez informacji. Także bardzo istotne jest przekazanie informacji wszystkim kandydatom, którzy po spotkaniu nie mogą zostać zaproszeni do dalszych rozmów. Tutaj zdecydowanie warto skontaktować się z kandydatem telefonicznie i przekazać informacje o tym, co wpłynęło na taką decyzję. Odpowiednio „skomunikowany” kandydat na pewno doceni nasze starania i będzie „ambasadorem” naszej firmy na rynku, a także jest szansa, że w przyszłości znowu aplikuje do naszej firmy.